top of page

פרופיל קבוצת מניב הכנסות בע"מ

 

קבוצת מניב הכנסות הוקמה בשנת 2008 ועוסקת בעיקר בייעוץ לעריכת מכרזים ובניהול, פיקוח וביצוע פרויקטים. במסגרת החברה פועלים אנשי מקצוע ומומחים מתחומים דיסציפלינריים מגוונים: טכנולוגית מידע, גביה, הנדסה, חניה, תשתיות, הדרכה, ניתוח מערכות, הנדסת איכות ועוד. הקבוצה מתמחה בייעוץ לרשויות מקומיות, לתאגידים, ארגונים, ומוסדות אחרים תוך שיתוף מלא והגדרה משותפת של יעדים ומטרות.

 

פעילות הליבה שלנו הינה סיוע, ללקוחותינו בביצוע מכרזי איכות לארגונים, רשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב, ועדות לתכנון ובניה וחברות כלכליות. שיטת הפעולה שלנו הינה עבודה משותפת עם הלקוחות והשגת יעדים הנקבעים ונמדדים בשיתוף הלקוחות.

 

מכרזי האיכות, המוגדרים במשותף עם לקוחותינו, מסייעים ללקוחות לבצע תהליכי מכרז באופן איכותי לשביעות רצונם המלאה תוך כדי הקפדה על יישום הנחיות הרגולטורים. דרוג ההצעות, בהתאם לאמות המידה המפורטות במסמכי המכרז, מבוצע ע"י צוות מקצועי המורכב מאנשי הלקוחות ופועל בהתאם לכללים ומועדים המפורטים מראש במסמכי המכרז. במסגרת מכרזי איכות אלה נקבעת מתכונת תשלום אחידה וגלובלית לספק בדבר השירותים המוגדרים באופן מדוייק במסמכי המכרז, כך שמוסדרת מסכת המחויבויות ההדדיות בין הספק לבין הלקוח.

 

כמשרד יעוץ מוביל בתחומי מכרזי איכות אימצנו עקרונות עבודה וקוד אתי לפעולתינו.

במסגרת הקבוצה פועלות:

מניב טכנולוגית מידע - ייעוץ לעריכת מכרזים למערכות מידע ממוחשבות לרבות פיננסיות, גביה, הנדסה, GIS  , שכר, משאבי אנוש, ניהול נוכחות והעדרות. מניב מלווה את הלקוחות בתהליכי יישום תוצאות המכרזים, ההטמעה ומבצעת בקרה.

מניב גביה וחניה - שיפור התפוקות ויכולות הגביה של הלקוח על ידי סיוע, ייעוץ וליווי מקצועי בתחומים הבאים: מכרזי גביה וחניה, יעוץ ליווי ופיקוח שוטף בגביה, התאמת תוכנות גביה לצורכי הלקוחות, הגדלת בסיס החיוב בגביה ע"י עדכון מהויות שימוש, שיפור תהליכי גביה.

מניב פיננסיות - ייעוץ לעריכת מכרזים לשרותי הנהלת חשבונות, חשבות, חשבונאות, והנהלת חשבונות במיקור חוץ. מניב מלווה את הלקוחות בתהליכי יישום תוצאות המכרזים, ההטמעה ומבצעת בקרה.

מהלכים – מהלכים הינו מרכז הדרכה אשר הוקם עבור צוותים חינוכיים במעונות/פעוטונים, בגני ילדים ובבתי הספרהיסודיים מתוך ההבנה שלנו שכל מי שעוסק בתחום החינוך זקוק למקום שבו הוא יוכל להתפתח ולהשתלם,לקיים דיונים מקצועיים פוריים ולקבל תמיכה וליווי.

אנשי קשר:

קבוצת מניב הכנסות בע"מ מסתייעת ביועצים לתחומים מגוונים רלוונטיים:

לפרוט פעילויות מעודכנות של קבוצת מניב הכנסות:

 

פרופיל החברה בלינקדין

דף החברה בפייסבוק

פרופיל מקצועי של עמית בר-און בלינקדאין

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page