top of page

משרד הכלכלה אשר מפקח על מסגרות חינוכיות לגיל הרך הגביר לאחרונה את הפיקוח על התחום. בין הדרישות שמשרד הכלכלה מציב  עבור הארגונים והעמותות המפעילים את המעונות נמצא הצורך בהכשרת הצוות החינוכי והסמכתו. ללא קיום תנאי זה, המשרד ימנע ממתן רישיון (סמל מעון) להפעלת המעון. מסיבה זו, הארגונים אשר מעסיקים כיום צוותים ללא הכשרה מוכרת, מעוניינים להעביר את המטפלות הכשרה מהירה אשר תאפשר לשלוח אותן להבחן במבחני סיווג מקצועי של משרד הכלכלה.

 

מניב הדרכה בראשותה של הגב' סמדר בר-און  (*) -   MAחינוך בגיל הרך מתוכנית שוורץ באוניברסיטה העיברית בירושלים, עוסקת בנושא זה, בהכשרת מנהלות מעונות יום ובהדרכה שוטפת  של צוותי ההדרכה במעונות.

 

מניב הדרכה מקבוצתינו מוציאה לאור 2 חוברות הדרכה בנושאים אלה:

1.      חוברת עזר לקראת מבחן סיווג 1  - מטפלות לגיל הרך

2.      מטפלות לגיל הרך – חוברת עזר, קורס סיווג 2

 

(*) -  פרטים מקצועיים נוספים אודות סמדר בר-און ניתן לצפות על ידי הלינק בשורה זאת (הקשה בעכבר)

 

bottom of page