top of page

את המכרזים במניב גביה מלווה צוות בראשותו של עמית בר-און ובסיוע וליווי של מומחי גביה נוספים.

 

מכרזי איכות המכרזים מתנהלים בהתאם לעקרונות כמפורט כאן באתרנו.

 

מניב גביה  וחניה מקבוצת  מניב הכנסות בע"מ מספקת ייעוץ וליווי למכרזי גביה, חניה, מדידות ופיקוח מוניציפלי. במסגרת המשרד פועלים אנשי מקצוע ומומחים מתחומים שונים: גביה (Billing), טכנולוגית מידע, מים, מדידות, ארנונה, פיקוח, חניה, ניתוח מערכות ועוד. המשרד מתמחה בייעוץ לרשויות מקומיות, ועדות לתכנון ובניה, חברות כלכליות ותאגידי מים וביוב. שיטת הפעולה שלנו הינה עבודה משותפת עם הלקוחות והשגת יעדים הנקבעים ונמדדים בשיתוף הלקוחות. המכרזים אותם אנו מסייעים ללקוחות לבצע הינם מכרזי איכות . ערכנו כבר עשרות מכרזים בתחומים אלה בהצלחה לשביעות רצון מלאה של לקוחותינו.

bottom of page